Dwujęzyczność - wartość

Wartość wychowania dwujęzycznego

Rodzice żyjący na obczyźnie powinni być świadomi własnego powołania, jakim jest przekazywanie dzieciom ich języka ojczystego oraz pielęgnowanie kultury rodzimej. Najbardziej naturalną rzeczą na świecie jest wyrażanie przez ojca i matkę swoich uczuć w taki sposób , w jaki znają od urodzenia – w języku ojczystym. W języku, którego nauczyli się od swoich rodziców, w którym wzrastali, przeżywali radości i chwile zachwytu. W język,u w którym śnią, marzą, modlą się, podejmują trudne decyzje, zastanawiają się i spontanicznie reagują w chwilach zagrożenia. Właśnie ten język wyraża najlepiej i najtrafniej różnorodność uczuciową ze wszelkimi jej odcieniami i niuansami.

 

Bogumiła Baumgartner „Przeżyć dwujęzyczność. Jak wychować dziecko dwujęzycznie”, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2008


Dwujęzyczność - to nie tylko umiejętność posługiwania się dwoma językami w mowie i w piśmie:

  • Dwujęzyczność pomaga rozwinąć w dziecku empatię, czyli umiejętność wczuwania się w stan duszy drugiej osoby. Pomaga lepiej zrozumieć inne cudzoziemskie dzieci, które w zagranicznej szkole napotykają trudności związane z poprawnym nauczaniem się nowego języka oraz doznają wielu przykrych przeżyć.
  • Dwujęzyczność uczy zaradności językowej czyli szybkiego wyszukiwania synonimów lub tworzenia własnych neologizmów językowych na potrzeby komunikacji. Jest to zdolność bardzo przydatna w nauce kolejnych języków.
  • Dwujęzyczność rozwija umysł. Ćwiczy pamięć, wzbogaca słownictwo, co pomaga w sprawniejszym wyrażaniu myśli i uczuć.
  • Dwujęzyczność wzbogaca wyobraźnię dziecka. Sprawia, że wspólne zabawy z dziećmi z innego kręgu kulturowego są oryginalne i ciekawe.
  • Dwujęzyczność kształtuje wyobraźnię językową , pozwala poznać mentalność ludzi posługujących się innym językiem; zrozumieć ich temperament, tok myślenia oraz reagowania na różne zdarzenia.
  • Dwujęzyczność ułatwia dzieciom zawieranie nowych znajomości i przyjaźni z rówieśnikami z innego kraju. Dzieci dwujęzyczne są odważniejsze i pewniejsze siebie.
  • Dwujęzycznośc sprawia, że można być nowoczesnym i atrakcyjnym, gdyż pociągające jest zwiedzanie odległych krajów, poznawanie obcych kultur i nowych ludzi.